THE BEST OF CHOICE: JROUOI FRUIT - COLOR SA - WAVE - BLUME - VENUS - LINESTRAIN - BIO REPAIR - LANCUI - VS (ELIKA) - BIN GO - DS - VIVID COLOR - YLS (TINACOLOR) - BOLL ROSS - FREECIA - KS WHITE - GOLDWELL - POSA - MARIO2 - WELLMATE - KORS - T-TOP - PROWELL - OSIS - RIZO'S - STYLIZE - HEUS - PROTHY'S - TONIC - A)RTIST - WELLA
Xem Tổng Quát Các Loại Kéo - Kéo cắt tóc các loại
41.Kéo cắt 6 in lưỡi nhọn hiệu JAGUAR (germany)

Mô tả
....Silver line,loại tốt.

Giá 0. Giá sỉ liên hệ 0908922338

Khuyến mãi:Không